1ο  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 2011

1ο  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 2011

 

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει το 1ο Ατομικό  Πρωτάθλημα ΕΣΣΠΕΠ και το  1ο Ατομικό  Πρωτάθλημα Γυναικών ΕΣΣΠΕΠ.

Η οργανωτική επιτροπή των πρωταθλημάτων είναι τριμελής και αποτελείται από τους: Γεώργιο Μπακομιχάλη, Βάγια Βλαχάκη και Γεώργιο Τουμπέκη.

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ελβετικό σύστημα πέντε (5) γύρων, με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη, 90 λεπτά. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο παίκτης, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.

Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 45 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.6(α) FIDE Laws of Chess).

 

3. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ (02/03/2011),  ο αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ – τίτλο (9ος/2011), με δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο (2011Β’) και στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.

 

4. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων.  Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια  άρσης ισοβαθμίας:

α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)

γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).

Ειδικά για την πρώτη θέση, (αν οι συμμετοχές είναι περισσότερες από 32) αν υπάρχει ισοβαθμία χωρίς να έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ  μεταξύ των ισόβαθμων αν είναι δύο η μονός αν είναι περισσότεροι (τα χρώματα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, εφαρμόζονται τα κριτήρια β, γ και δ.

 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Τρίπολη. σε χώρο που θα ανακοινωθεί με συμπληρωματική προκήρυξη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

  Παρασκευή   28   Οκτωβρίου   2011

Επιβεβαίωση συμμετοχών – Κλήρωση

17:00

  Παρασκευή   28   Οκτωβρίου   2011

1ος  Γύρος

18:00

  Σάββατο   29   Οκτωβρίου   2011

2ος  Γύρος

10:00

  Σάββατο   29   Οκτωβρίου   2011

3ος  Γύρος

17:00

  Κυριακή   30   Οκτωβρίου   2011

4ος  Γύρος

09:00

  Κυριακή   30   Οκτωβρίου   2011

5ος  Γύρος

16:00

  Κυριακή   30   Οκτωβρίου   2011

Τελετή  Λήξης

20:00

 

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΠΑΘΛΑ

Με βάση την απόφαση του ΔΣ της ΕΣΣΠΕΠ, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 ομίλους. Στον Α’ όμιλο δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές σωματείων της ΕΣΣΠΕΠ, με ΕΛΟ ίσο η μεγαλύτερο από 1400 Διεθνές η 1200 Ελληνικό. Στον Β’ όμιλο θα αγωνιστούν οι σκακιστές με ΕΛΟ μικρότερο από 1400 Διεθνές η 1200 Ελληνικό. Για τις γυναίκες τα όρια είναι μειωμένα κατά 150 μονάδες.

Κατ’ εξαίρεση στον Α’ όμιλο μπορούν να αγωνισθούν και σκακιστές ταλαντούχοι που λόγω έλλειψης αγώνων δεν έχουν το απαιτούμενο  ΕΛΟ, μετά από αίτημα τους και έγκριση της οργανωτικής επιτροπής.

Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας της ΕΣΟ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο email της ΕΣΣΠΕΠ esspep@chesspirgos.gr  η στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, έως και μία (1) ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.

Ο πρώτος της κατάταξης του Α’ ομίλου ανακηρύσσεται Πρωταθλητής ΕΣΣΠΕΠ 2011 και η πρώτη Γυναίκα  Πρωταθλήτρια ΕΣΣΠΕΠ 2011.

Οι τρεις πρώτοι της κατάταξης και οι τρεις πρώτες από την κατηγορία γυναικών (Α’ και Β’ ομίλου) βραβεύονται με μετάλλιο. Ο πρωταθλητής και η Πρωταθλήτρια ΕΣΣΠΕΠ παίρνουν και κύπελο.

 

7. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Διευθυντής Αγώνων: Γεώργιος Μπακομιχάλης

Επικεφαλής διαιτητής και υπεύθυνος κληρώσεων: Γεώργιος Τουμπέκης.

 

8. ΑΝΑΒΟΛΕΣ

Δεν επιτρέπεται, η αναβολή αγώνων.

 

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που θα ορίσει το ΔΣ της ΕΣΣΠΕΠ.

Το παράβολο ορίζεται στα 50 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.

 

10. ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο ΠΑΛΑΤΙΝΟ στην Τρίπολη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

  Παρασκευή   28   Οκτωβρίου   2011

Επιβεβαίωση συμμετοχών – Κλήρωση

17:00

  Παρασκευή   28   Οκτωβρίου   2011

1ος  Γύρος

18:00

  Σάββατο   29   Οκτωβρίου   2011

2ος  Γύρος

10:00

  Σάββατο   29   Οκτωβρίου   2011

3ος  Γύρος

17:00

  Κυριακή   30   Οκτωβρίου   2011

4ος  Γύρος

09:00

  Κυριακή   30   Οκτωβρίου   2011

5ος  Γύρος

16:00

  Κυριακή   30   Οκτωβρίου   2011

Τελετή  Λήξης

20:00

Με βάση την απόφαση του ΔΣ της ΕΣΣΠΕΠ, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 ομίλους. Στον Α’ όμιλο δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές σωματείων της ΕΣΣΠΕΠ, με ΕΛΟ ίσο η μεγαλύτερο από 1400 Διεθνές η 1200 Ελληνικό. Στον Β’ όμιλο θα αγωνιστούν οι σκακιστές με ΕΛΟ μικρότερο από 1400 Διεθνές η 1200 Ελληνικό. Για τις γυναίκες τα όρια είναι μειωμένα κατά 150 μονάδες.

Κατ’ εξαίρεση στον Α’ όμιλο μπορούν να αγωνισθούν και σκακιστές ταλαντούχοι που λόγω έλλειψης αγώνων δεν έχουν το απαιτούμενο  ΕΛΟ, μετά από αίτημα τους και έγκριση της οργανωτικής επιτροπής.

 

3. ΔΙΑΜΟΝΗ

Για όσους ενδιαφέρονται να μείνουν στο ξενοδοχείο, οι τιμές ανά διανυκτέρευση με πρωινό φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

PAX (Αριθμός ατόμων)

TIMH

Rooms

1x   50 €
2xx   70 €

Apartments

3xxx   85 €
4xxxx 100 €
5xxxxx 115 €
6xxxxxx 130 €

Suite

2xx 150 €

Οι κρατήσεις γίνονται απ’ ευθείας στο ξενοδοχείο, τηλέφωνα: 2710241937-8, φαξ: 2710241939, email: info@palatino-tripolis.gr .

 

4. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν τα άρθρα της αρχικής προκήρυξης που δεν διαφοροποιούνται.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Γεώργιος  Τουμπέκης                                                           Αργύρης  Χρυσάφης

 

 

 

Tse – 16:05