Αποτελέσματα 6ου γύρου

Βαθμολογία

Κλήρωση 7ου γύρου

 

Nokchess – 11.45