Κλήρωση 4ου γύρου , Κυριακή 23 Οκτωβρίου 17.00

1.Διαμαντέας Πέτρος – Περράκης Πολυχρόνης

2.Κορμάς Γεώργιος – Καλογεράκος Σταμάτης

3.Αποστολόπουλος Γεώργιος – Λούκα Μαριάνθη

4.Μητσέας Παναγιώτης – Μπούρας Παναγιώτης

5.Βυθούλκας Δημήτριος – Λαμπρακόπουλος Αλέξανδρος

6.Θωμαΐδης Παναγιώτης – Καβουρίνου Πολυξένη

7.Δραγώνας Γεώργιος – Λιάκος Χρήστος

8.Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος – Κατής Νικόλαος

9.Καμπούκος Παναγιώτης – Πουλόπουλος Ηλίας

10.Καρτάλιας Γεώργιος – Βυθούλκας Αλέξανδρος

11.Παντελοπούλου Ελένη – Κατσαρέας Μιχάλης

12.Ξαρχάκος Παναγιώτης – Θωμαΐδης Χαράλαμπος

13.Αθανασόπουλος Ηλίας – Κωστέας Αθανάσιος

14.Αθανασοπούλου Ανδριάνα – Βέκκος Χρήστος

15.Κατσαρέας Κωνσταντίνος – Θεοχαρίδης Νικόλαος

16.Αθανασόπουλος Θεόδωρος – Παντελοπούλου Δέσποινα

17.Κουμουνδούρος Παναγιώτης – Κεχαγιάς Κωνσταντίνος

18.Δικαίος Άγγελος – Ταβουλαρέας Νικόλαος

Nokchess – 14:20