Αποτελέσματα 6ου γύρου 

Κλήρωση 7ου γύρου

 

Tsektod – 22:55