Μια όμορφη και δύσκολη σπουδή του Checkover , παίζουν τα λευκά και κάνουν ισοπαλία.

 

Θ.Τ – 19:05