Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν , μια όμορφη σπουδή του Mitrofanov.

Tse – 15:30