Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν, μια απο τις εύκολες σπουδές του Mitrofanov.

Tse – 18:15